EID čitači elektroničkih markica

SRS2 štapni čitač

SRS2 štapni čitač RFID

Čita, snima i prebacuje informacije s EID elektroničkih markica i bolusa brzo i jednostavno.

XRS2 štapni čitač

XRS2 štapni čitač RFID

Čita, snima, uređuje i prilagođava informacije s EID elektroničkih markica i bolusa brzo i jednostavno

TracKing1 čitač

TracKing1 čitač RFID

Kompaktni čitač EID elektroničkih ušnih markica i bolusa

XRP2 stacionarni čitač

XRP2 stacionarni RFID čitač

Najsuvremenija digitalna obrada signala za optimalan domet očitanja i smanjenje elektroničkih smetnji